Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Medlemskap - EL og IT Oslo og Akershus

elogitoa.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. / elogitoa.no uses cookies.

Medlemskap

Et medlemskap gir deg trygghet i en stadig tøffere arbeidsdag! Les om hva vi kan tilby og melde deg inn i EL og IT Forbundet ved å klikke på linken her.

Hva koster det og hva får jeg?

Det er ikke gratis å yte den servicen EL og IT Forbundet gjør, og det er medlemmene som betaler for dette. Som medlem betaler du 1,2 prosent av brutto månedslønn i kontingent. Klubber og fagforeninger kan vedta egen kontingent for sine medlemmer. Kontingenten brukes til å dekke forbundets utgifter på en rekke områder:

  • Ansatte sentralt og i distriktene som er klare til å hjelpe deg. Advokater og jurister ved rettstvister Informasjonsvirksomhet
  • Kontakt med politiske miljøer
  • Møter og konferanser for tillitsvalgte og medlemmer
  • Innflytelse på arbeidsplassen
  • Sikre lønn- og arbeidsvilkår
  • Etter- og videreutdanning
  • Forhandlingsstyrke lokalt og sentralt
  • Tilbud om gode forsikringsordninger
  • Støtte ved omstillinger
  • Profesjonell hjelp når du trenger det
  • EL og IT Forbundet arbeider for gode pensjonsrettigheter
  • Medlemsblad til alle medlemmer

Ved eventuell utmeldelse skal dette skje skriftlig. Det krever forsikringsselskapet som dokumentasjon. E-post er godkjent som utmelding! 

Forsikringer

EL og IT Forbundet har som en av sine viktigste medlemsfordeler en rekke forsikringsordninger. Det er forsikringer som dekker innbo og løsøre i hjemmet og som dekker deg og din familie på reiser i hele verden, samt forsikringer som gir utbetaling ved død og arbeidsuførhet. 

Ved innmelding i forbundet vil du automatisk bli omfattet av det vi kaller for «stor forsikringspakke»

Medlemmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) og Heisoverenskomsten har i tillegg LOfavør Fritidsulykkesforsikring som betales av LO.

Mer informasjon

Mer om forsikringer kan du få ved å ringe forbundets medlemsservice på telefon 23 06 34 00 eller LOfavør medlemsservice på telefon 815 32 600. LOfavør har også en hjemmeside (www.lofavor.no) med utfyllende informasjon om forsikringer og medlemsfordeler generelt. Medlemmer kan logge seg inn via medlemsnummer og fødselsdato og lese om egne forsikringer, vilkår mm.

Les faktahefte

Vi anbefaler i tillegg å lese faktahefte om forbundets forsikringspakke, samt LOfavørs brosjyre om medlemsfordeler, som du finner her.

Priser

Prisene gjelder fra 1. januar 2015.

Forsikring Pris pr mnd Merknad
Liten pakke 106,- Grunnforsikring Liv, Kollektiv hjemforsikring (På medlemskortet står det:G,H)
Mellom pakke 184,- Alt i Liten pakke og Reiseforsikring (På medlemskortet står det:G,H,R)
Stor pakke 492,- Alt i Mellom pakke og uføre- og ektefelleforsikring (På medlemskortet står det: G,H,R,O)

LOFavør medlemsfordeler

LOfavør er et gullkantet fordelsprogram for LO-medlemmer som ønsker å få mer ut av lønningsposen. Melder du deg på det månedlige nyhetsbrevet får du informasjon om gode tilbud og andre nyheter fra LOfavør.

LOfavør medlemsfordeler gir deg en enkel oversikt over alle dine medlemsfordeler, samt fakta om forbundets forsikringer.

LOfavørs hjemmeside

Støtte til utdanning

Gjennom medlemskap i EL og IT Forbundet, og tilknytning til overenskomster, kan du dra nytte av flere ulike typer utdanningsfond. LOs utdanningsfond, LO Stats utdanningsfond, WA-fondet, og utdanningsfondene knyttet til Elektronikkoverenskomsten og SAMFO-overenskomsten, gir medlemmer eller grupper av medlemmer direkte økonomisk støtte til etter- og videreutdanning. I KS-området er det en særavtale for EVU, og Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK) har et eget utdanningsfond.

Utdanningsfond gjennom SAMFO-overenskomsten

Fondets formål er å gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning innenfor det kompetanseområde som er aktuelt for serviceelektroniker.

Utdanningsfond gjennom overenskomst Elektronikkforbundet

Fondets formål er å gi tilskudd til deltakelse på kurs, konferanser og etterutdanning innenfor det kompetanseområde som er aktuelt for verkstedet.

Utdanningsfond gjennom Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

EL og IT Forbundets medlemmer som går Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), har et eget utdanningsfond. Fondet gir støtte til pedagogisk og praktisk kvalitetssikrede kurs. Statutter og søknadsskjema finner du som linker i dokumentet.

LOs utdanningsfond - retningslinjer

LOs utdanningsfond har som formål å gjennomføre eller støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte som har rettigheter i fondet.

LO Stats utdanningsstipend

Rettighetene er knyttet til at søker kommer inn under hovedtariffavtalen i Staten, eller overenskomstene i Spekter, og har minimum ett års sammenhengende medlemskap. Du finner retningslinjer, betingelser og skjemar på LO Stats nettside.

Satser for barnepass i forbindelse med kurs/konferanser

Landsstyret har vedtatt egne satser for barnepass for medlemmer som vil delta på kurs og konferanser i regi av forbundet. Årsaken til endringen er at de opprinnelige satsene, som er AOFs sine satser, er så lave at de kan hindre medlemmer/forsørgere i å være med.

Forbundets minnefond William Andersen

Fondet er til minne om William Andersen som døde i tysk fangenskap under krigen 1940 - 45. Minnefondet bidrar til opplæring og utvikling av medlemmer i EL og IT Forbundet.

Forbundets minnefond Bjarne Klafstad

Fondets formål er å gi stipend til medlemmer i EL og IT Forbundet som ønsker å delta i opplæring/utviklingstiltak innen fagbevegelsen i inn- og utland, og som ikke kommer inn under reglene om stipend/stønad fra studie- og opplæringsfondet i AOF eller andre tilsvarende stønadsordninger.

Ulike brosjyrer

Her finner du ulike brosjyrer om blant annet fellesordningen LO/NHO, deg som student og rapport om offshoring av IT.

Fellesordningen LO/NHO for AFP

AFP–ordningen i privat sektor gir deg muligheten til å kombinere pensjon og jobb. Det vil si at din pensjonsutbetaling ikke avkortes selv om du fortsetter å arbeide som før eller gradvis trapper ned.

Fellesordningen LO/NHO sluttvederlag

Sluttvederlag ytes til arbeidstakere i alderen 50 til 66 år som ufrivillig mister jobben. Les mer om betingelser og økonomi.

Dine rettigheter som student og i arbeidslivet

Det finnes en jungel med lover og regler som regulerer dine rettigheter både som student og som arbeidstaker. Det er viktig å kunne finne fram i denne jungelen. I denne brosjyren håper vi du finner svar på mye av det du lurer på.

Rapport om offshoring av IT/Report  of Global Outsourcing of IT

Rapporten belyser global outsourcing av IT sett fra Norge. Rapporten gir en innføring i hva global outsourcing av IT er, og hvordan dette påvirker det norske arbeidslivet.