Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Rettferdig lønn - drøm eller virkelighet - EL og IT Oslo og Akershus

elogitoa.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. / elogitoa.no uses cookies.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/2/e/elogitoa/www/components/com_k2/models/item.php on line 1198

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/2/e/elogitoa/www/components/com_k2/models/item.php on line 763
onsdag, 14 november 2012 12:13

Rettferdig lønn - drøm eller virkelighet

Skrevet av
Ranger denne artikkelen
(0 Stemmer)

Alle er for rettferdig lønn. Men når det skal defineres, blir nok innholdet svært forskjellig. I festtaler blir det gjerne hevdet at vi alle er like mye verdt. Men når det kommer til de harde økonomiske realiteter, fordunster de vakre ord som dugg for sola. Økonomisk likhet, det vesentligste momentet for likeverd, blir plutselig en umulighet. Fagbevegelsen har i alle år slåss for økonomisk utjamning. Større likhet i samfunnet gir større livskvalitet. Til tross for festtaler og fagbevegelsens kamp blir de moralske ønsker ikke annet enn drømmer. Likhetstankene vinner ikke fram, forskjellene er tvert i mot økende. Hvorfor er dette så vanskelig?

Det må være økonomiske krefter i virksomhet her, som ikke er åpenbare for våre sanser, som hersker på dette området. Skal fagbevegelsen komme videre i kampen for likhet og søskenskap, tror jeg vi må gå veien om å avdekke hvilke krefter dette kan være.

Jeg tror det springende punkt ligger i forholdet mellom lønn, arbeid og arbeidskraft. Vi er lært opp til å tro, og det synes som om lønn er en godtgjørelse for et stykke utført arbeid. Men her er det noe mystisk. Hvordan skal det, på en objektiv måte, være mulig å bedømme verdien av rørleggerarbeid sammenlignet med omsorgsarbeid, eller industriarbeid sammenlignet med advokatarbeid? Vi må nok erkjenne at slike sammenligninger ikke lar seg gjøre som fastsettelse av verdi. Arbeid kan ikke måles på annen måte enn i tid. Desto mer arbeidstid det er nedlagt i en vare jo større verdi har den.

I det kapitalistiske samfunnssystemet er varer, dvs. produkter som selges og kjøpes på et marked, dets livsceller. Dette er i motsetning til alle andre forutgående samfunnsformasjoner hvor husholdningsproduksjon, produksjon direkte til eget forbruk og til herren (gjerne jordeieren), var det dominerende. Utbyttinga var åpenbar. Rikdom må hentes fra et sted nå også, men kilden er tilslørt. Det er i varene de skapte verdier finnes, gjennom den tid som er gått med til framstilling av produktet. På markedet blir verdiene realisert gjennom salg og omgjort til penger. I dagens samfunnsformasjon har rikdommen derfor sin kilde i varene, der verdiene ligger skjult for det blotte øye. Hvis lønn var betaling for det arbeid som blir utført, ville varens verdi være lik lønna. Hvor skulle i så fall rikdommen hentes fra? Vår lønn må derfor være noe annet enn en godtgjørelse for utført arbeid.

Dette henger på greip når en erkjenner at lønn er prisen på arbeidskrafta som selv er en vare. Denne arbeidskrafta har den vidunderlige egenskapen at den skaper verdier som er større enn prisen på sin egen vare. Det er differansen mellom lønn og verdien som er skapt, merverdien, som fordels som profitt til de forskjellige lag i samfunnets øvre sjikt, enten det er til rentenister, direktører, finanskapitalen eller industrikapitalen.

Lønn er i dette samfunnssystemet derfor ikke basert på moralske kriterier. Det er som for de øvrige varer i samfunnet et spørsmål om tilbud og etterspørsel på markedet. Derfor har presset på lønn og andre arbeidsvilkår blitt økende, globalt sett, når hundretusener av arbeidere tilbyr sin arbeidskraft på et marked etter murens fall og Kinas inntreden i verdensmarkedet. Tilbudet på varen arbeidskraft blir selvfølgelig også større når den flyter fritt som i EU-systemet. Når tilbudet er i overflod, er det kjøpers marked. Prisen faller. Fagforeningenes oppgave er derfor i sin kjerne å sørge for at denne varen selges på en enhetlig måte, som et monopol, for å høyne prisen.

Betraktningene ovenfor er en beskrivelse av hvordan det er – ikke hvordan det bør være. I dagens samfunn, hvor lønna ikke fastsettes på bakgrunn av moralske kriterier, bør arbeidsfolk derfor bli mindre beskjedne og fagbevegelsen mer kamplysten. I det gode samfunn, hvor utbytting opphører og rettferdighet skal råde, vil lønn kunne bygges på likhet. Først da vil det være mulig å oppnå samsvar mellom drøm og virkelighet.

Terje Skog


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/2/e/elogitoa/www/components/com_k2/templates/default/item.php on line 248
Lest 3889 ganger Sist redigert fredag, 16 november 2012 20:05
Mer i denne kategorien Tatt utøya tilbake »