Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 460

Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/2/e/elogitoa/www/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 461
Viser artikler etter stikkord: Årsmøte - EL og IT Oslo og Akershus - EL og IT Oslo og Akershus http://www.elogitoa.no Mon, 09 Dec 2019 21:26:40 +0100 Joomla! - Open Source Content Management nb-no STOPP PROSESSEN MOT HOVEDTILLITSVALGT JOHN CHRISTIAN HANSSEN http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/114-stopp-prosessen-mot-hovedtillitsvalgt-john-christian-hanssen http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/114-stopp-prosessen-mot-hovedtillitsvalgt-john-christian-hanssen

Årsmøtet i EL og IT Oslo og Akershus er sterkt kritisk til prosessen som IT- selskapet EVRY har startet mot EL og IT Forbundets hovedtillitsvalgt, John Christian Hanssen. Seriøse arbeidsgivere respekterer tillitsvalgtrollen og partsforholdet i egen bedrift. Ønsker EVRY et seriøst omdømme må prosessen stoppes umiddelbart.

Hovedtillitsvalgt i EVRY, John Christian Hanssen, med 33 års ansiennitet er erklært overtallig selv om oppgavene som tillitsvalgt er mer krevende enn noen gang. John Christian har i praksis fungert som hovedtillitsvalgt i 100 % stilling de siste 6 årene. Han er derfor ikke overtallig. Inkluderes aktiviteten på fritiden bidrar John Christian med mer enn full stilling som tillitsvalgt.

EVRY kan ikke forvente at tillitsvalgte på heltid, samtidig skal kunne oppdatere seg faglig i forhold til tidligere arbeidsoppgaver. Hovedavtalen tar derimot utgangspunkt i at nettopp dette skjer, når avtaleverket beskriver hvilke forpliktelser arbeidsgiver har overfor tillitsvalgte, hvis tillitsvalgtperioden er over og vedkomne skal tilbake til andre oppgaver i bedriften.

Bedriftens fremtreden er et angrep på en viktig forutsetning i Hovedavtalen, som muliggjør et seriøst tillitsvalgtarbeid. Samtidig er dette også et angrep på partsforholdet i bedriften og som utfordrer hele den seriøse delen av arbeidslivet.

Prosessen som har startet kan oppfattes som trakassering av tillitsvalgt, der hensikten er å svekke de organisertes posisjon i bedriften. Prosessen og begrunnelsen for denne, bryter fundamentalt med den seriøse, organiserte delen av norsk arbeidsliv og kan få forretningsmessige negative konsekvenser for selskapet.

EVRY må respektere tillitsvalgtrollen i egen bedrift.

Årsmøtet i EL og IT Oslo og Akershus krever at EVRY viser respekt for arbeidet som en hovedtillitsvalgt gjør i henhold til inngåtte avtaler.

Stopp prosessen mot EL & IT Forbundets hovedtillitsvalgt.

]]>
morten.svendsen@elogitoa.no (Morten Svendsen) Nyheter Wed, 06 Jul 2016 14:30:52 +0200
Årsmøte 2016 http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/113-arsmote-2016 http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/113-arsmote-2016

Årsmøtet ble avholdt 16. juni 2016

Sted: Royal Christiania
Stemmeberettigede: 36

 Styrets sammensettning i EL og IT Oslo og Akershus etter årsmøtet

Verv Navn Grunnorganisasjon Valgperiode
Leder Morten Svendsen EMF 2016-2018
Nestleder Markus Hansen

HMF

2015-2017
Kasserer Esben Smistad IKT Fagforening 2016-2018
Sekretær Randi Solberg Relacom 2016-2017
1. styremedlem Tommy Linder EAF 2016-2018
2. styremedlem Kai-Otto Helmersen EMF 2016-2017
3. styremedlem Arild Holland PKF 2016-2018
4. styremedlem Brit Østy Fredriksen IKT Fagforening 2015-2017
5. styremedlem Øystein Tømmervik EMF 2016-2018
6. styremedlem Roger Hansen EAF 2015-2017
7. leder HMS utvalget John Chr. Hanssen IKT Fagforening 2016-2018
8. leder Tariffutvalget Per Arne Salo HMF 2015-2017
9. leder studieutvalget Terje Skog HMF 2016-2018
10. leder ungdomsutvalget Kristine Wendt EMF 2015-2017
1. vara Alexander Blomquist Get-Klubben 2016-2017
2. vara Yngve Falkenberg-Arell EMF 2016-2017
3. vara Alexander Jordnes HMF 2016-2017
4. vara Jan Andersson Relacom 2016-2017
5. vara Trond Pedersen EAF 2016-2017
6. vara Dag Fredriksen IKT Fagforening 2016-2017
7. vara Atle Sengebusch EMF 2016-2017

Distriktets representanter i EL og IT Forbundets Landsstyre (Velges for 1 år)

# Navn Grunnorganisasjon
1 Morten Svendsen EMF
2 Esben Smistad IKT Fagforening
3 Randi Solberg Relacom
4 Roger Hansen EAF
5 Kai-Otto Helmersen EMF
6 David Andersen HMF
7 Arild Holland PKF
1. vara John Chr. Hanssen IKT Fagforening
2. vara Terje Skog HMF
3. vara Tommy Linder EAF
4. vara Jan Andersson Relacom
5. vara Dag Fredriksen IKT Fagforening
6. vara Øystein Tømmervik EMF
7. vara Leif Lund Larsen PKF
]]>
hatazuki@gmail.com (Webredatøren) Valg Wed, 06 Jul 2016 14:08:14 +0200
Årsmøte 2015 http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/112-arsmote-2015 http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/112-arsmote-2015

Årsmøtet ble avholdt 28. april 2015

Sted: Royal Christiania
Stemmeberettigede: 56

 Styrets sammensettning i EL & IT Forbundet distrikt Oslo og Akershus etter årsmøtet

Verv Navn Grunnorganisasjon Valgperiode
Leder Morten Svendsen EMF 2014-2016
Nestleder Markus Hansen

HMF

2015-2017
Kasserer Esben Smistad IKT Fagforening 2014-2016
Sekretær Øystein Christophersen Relacom 2015-2017
1. styremedlem Tommy Linder EAF 2014-2016
2. styremedlem Steffen Arning EMF 2015-2017
3. styremedlem Arild Holland PKF 2015-2016
4. styremedlem Brit Østy Fredriksen IKT Fagforening 2015-2017
5. styremedlem Atle Sengebusch EMF 2015-2016
6. styremedlem Roger Hansen EAF 2015-2017
7. leder HMS utvalget John Chr. Hanssen IKT Fagforening 2014-2016
8. leder Tariffutvalget Per Arne Salo HMF 2015-2017
9. leder studieutvalget Terje Skog HMF 2014-2016
10. leder ungdomsutvalget Kristine Wendt EMF 2015-2017
1. vara Geir Aasen Get-Klubben 2015-2016
2. vara Øystein Tømmervik EMF 2015-2016
3. vara Alexander Jordnes HMF 2015-2016
4. vara Jan Andersson Relacom 2015-2016
5. vara Trond Pedersen EAF 2015-2016
6. vara Dag Fredriksen IKT Fagforening 2015-2016
7. vara Kai-Otto Helmersen EMF 2015-2016

Distriktets representanter i EL & IT Forbundets Landsstyre (Velges for 1 år)

# Navn Grunnorganisasjon
1 Morten Svendsen EMF
2 Esben Smistad IKT Fagforening
3 Randi Solberg Relacom
4 Roger Hansen EAF
5 Steffen Arning EMF
6 David Andersen HMF
7 Geir Aasen Get-Klubben
1. vara John Chr. Hanssen IKT Fagforening
2. vara Terje Skog HMF
3. vara Tommy Linder EAF
4. vara Jan Andersson Relacom
5. vara Dag Fredriksen IKT Fagforening
6. vara Øystein Tømmervik EMF
7. vara Arild Holland PKF
]]>
hatazuki@gmail.com (Webredatøren) Valg Wed, 06 Jul 2016 13:46:17 +0200
Årsmøte 2014 http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/107-arsmote-2014 http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/107-arsmote-2014

Årsmøtet ble avholdt 29. april 2014

Sted: Folketshus - Oslo Kongressenter
Stemmeberettigede: 77

 Styrets sammensettning i EL & IT Forbundet distrikt Oslo og Akershus etter årsmøtet

Verv Navn Grunnorganisasjon Valgperiode
Leder Morten Svendsen EMF 2014-2016
Nestleder Nina Fjeldheim EMF 2013-2015
Kasserer Esben Smistad IKT Fagf. 2014-2016
Sekretær Randi Solberg Relacom 2013-2015
1. styremedlem Tommy Linder EAF 2014-2016
2. styremedlem Steffen Arning EMF 2013-2015
3. styremedlem Jon Erik Engevold PKF 2014-2016
4. styremedlem Brit Østy Fredriksen IKT Fagf. 2013-2015
5. styremedlem Markus Hansen HMF 2014-2016
6. styremedlem Roger Hansen EAF 2013-2015
7. leder HMS utvalget John Chr. Hanssen IKT Fagf. 2014-2016
8. leder Tariffutvalget Per Arne Salo HMF 2014-2015
9. leder studieutvalget Terje Skog HMF 2014-2016
10. leder ungdomsutvalget Kristine Wendt EMF 2014-2015
1. vara Øystein Tømmervik EMF 2014-2015
2. vara Henrik Boe IKT Fagf. 2014-2015
3. vara Dag Fredriksen IKT Fagf. 2014-2015
4. vara Jan Andersson Relacom 2014-2015
5. vara Truls Wickholm EAF 2014-2015
6. vara David Andersen HMF 2014-2015
7. vara Kai-Otto Helmersen EMF 2014-2015

Distriktets representanter i EL & IT Forbundets Landsstyre (Velges for 1 år)

# Navn Grunnorganisasjon
1 Morten Svendsen EMF
2 Esben Smistad IKT Fagf.
3 Randi Solberg Relacom
4 Roger Hansen EAF
5 Jon Erik Engevold PKF
6 Markus Hansen HMF
7 Nina Fjeldheim EMF
1. vara John Chr. Hanssen EMF
2. vara Terje Skog HMF
3. vara Tommy Linder EAF
4. vara Jan Andersson Relacom
5. vara Dag Fredriksen IKT Fagf.
6. vara Øystein Tømmervik EMF
7. vara Kristine Wendt EMF
]]>
hatazuki@gmail.com (Webredatøren) Valg Mon, 10 Aug 2015 08:41:47 +0200
Det gamle styret takker for seg http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/86-det-gamle-styret-takker-for-seg http://www.elogitoa.no/nyheter/arkiv/item/86-det-gamle-styret-takker-for-seg

Lurer du på hva EL & IT Forbundet Distrikt Oslo og Akershus har drevet med i perioden som var over på årsmøtet? 

Ta en titt på styrets beretning for perioden 2013-2014

]]>
esben.smistad@telenor.com (Esben) Nyhetsarkiv Tue, 27 May 2014 16:20:02 +0200